Projektbeskrivning

I mitten av 1970-talet drogs riktlinjerna upp för att skapa världens nordligaste trädsamling, arboretum, i byn Baggböle utanför Umeå. Idag (2016) hyser det 16 hektar stora området nästan 400 sorters träd och buskar från halvklotets alla hörn. Totalt finns ca 2400 planterade träd och buskar att se i Arboretet i Baggböle.

Detta område är ett välbesökt rekreationsområde och en källa till kunskap för studenter och en intresserad allmänhet.

Arboretets föreståndare Johnny Schimmel har skrivit boken ”Arboretet i Baggböle” – en av världens nordligaste trädsamlingar”. Med vackra bilder presenteras arboretet del för del och boken är därför idealisk både som guidebok inför besöket och som minnesbok efter besöket.

Boken kan beställas på startsidan och innehåller 120 sidor fyllda av färgbilder och information om arboretets alla sju delar samt de träd och buskar som växer där. Priset för boken är 150 kr vid direktförsäljning från kontoret och 165 kr om boken skall skickas.

Intäkterna från försäljningen hjälper till att driva arboretet.

Läs mer om Arboretum Norr