Projektbeskrivning

Angården är en ämbetsmannabostad från tidigt 1700-tal, i en våning med oinredd vind under ett stort valmat mansardtak. Här har bott lanträntmästare, kyrkoherdar, häradshövdingar, löjtnanter och bönder med familjer, som alla delvis fått sin försörjning från gårdens omfattande jordbruk.

Huset var ursprungligen opanelat och glatt rödfärgat med tätspröjsade fönster och rödtjärat brädtak. Dess nuvarande gulmålade slätpanel tillkom 1840, med putsade herrgårds- fasader i södra Sverige som förebild.

Efter skiftande användning under 1900-talet och långvarigt förfall rustades byggnaden 1996 och rymmer idag två bostäder. Invändigt är många fasta inredningsdetaljer från 1797 och 1820 pietetsfullt bevarade.

Adress: Angårdsvägen 1, Umeå
Se karta