Styrelsemöte 2014-05-16

Närvarande:

Lena Lundevaller

Christer Paulsson

Göran Andersson

Mats Hagner

Christer Lundström

Dagordningen fastställdes enligt rubrikerna.

  1. Hänt sen sist och pågående verksamhet

Informerades om hur skyltningsverksamheten framskred. Nya stortavlor skall sättas upp i

Obbola (ICA) och i Holmsund (Infarten fr Obbola.

En utflyktskarta över hela området har tagits fram, men fortfarande efterfrågas cykelleder med

beskrivningar.

Nedmontering av gamla skyltar fortsätter.

Ume Älvdal kommer även i år att delta i Umeälvens dag.

  1. Verksamhetsplan med budget för 2014

Verksamhetsplanen med budget godkändes efter en kortare diskussion. Bland annat hävdade Mats Hagner att det finns an dold agenda som går ut på att Ume Älvdal skall läggas ner och att Umeå Fritid skall tas över. Det är därför som vi fått nedskärningar hävdar han.

Beslut: Verksamhetsplan med budget godkänns

  1. Länsstyrelsen och vi

Informerades om hanteringen av våra ansökningar. Möte med länsrådet Lars Lustig är bokat till 23/5 kl 13.00. Fortsättning följer.

  1. Stadgediskussioner

Diskussion om vilka som skall inbjudas av vara stiftare. Kriterier bör fastställas utöver vad som finns i de gamla stadgarna. Styrelseledamöterna uppmanas att komma med förslag till nya stiftare.

  1. Nästa möte.

2014-08-14

Vid pennan

Justeras

Christer Paulsson

Christer Lundström