Minnesanteckningar

Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2020-01-31 kl. 13.00 – 14.00

Hotell Björken

Närvarande Christer Paulsson, ordf
Göran Andersson

Övriga närvarande
Ulf Säfsten
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson

1
Diskuterade universitetets vakanta plats i styrelsen och vilken inriktning/kunskap personen ifråga

helst skulle ha för att på bästa sätt vara en tillgång för styrelsen.

2
Verksamhetsberättelsen klar till april.

3
Verksamhetsplanering

Talk & Tell Ordföranden informerade om att vi behöver ansöka om tillstånd hos Bildupphovsrätt i Sverige för att få publisera konstverk för de konstnärer de representerar. I stort sett gäller det nästan alla.

Det är ändå möjligt att fortsätta projektet med QR-code då någon bild på konstverket egentligen inte behövs då man står framför konstverket.

Umeå kommun har ett avtal om bildupphovsrätt men i dagsläget vet vi inte om Ume Älvdal omfattas av avtalet.

Arbetet med QR-code behöver inte enbart handla av konst då det finns fler attraktiva alternativ, t ex Historiska platser, Intressanta byggnader osv.

Månadens bild fortsätter och många fina bilder kommer in. Pris för månadens bild är ett presentkort på Brännlands Wärdshus till ett värde av 500 kronor.

Platån vid Baggböle herrgård Ume Älvdal ska sätta upp 3-4 informationstavlor och Arboretum Norr två tavlor.

Informationsboxar Ytterligare boxar för broschyrer sätts upp vid Lundabron och Öbacka samt på kajen.

Fiske Göran Andersson undersöker möjligheten att upprepa förra årets succe med fritt fiske nedanför kyrkan.

Vid protokollet:

Ingalill Bengtsson          Christer Paulsson
                                           Ordförande