Lyssna

Läs

Du befinner dig i Arboretum Norr, i hjärtat av vårt huvudarboretum i Baggböle. Från denna utsiktsplats ser du Kvarnängen breda ut sig på andra sidan vattnet i skyltens riktning. På lägeskartan här ovan markerar den röda pricken denna skylts plats, det mörkgröna området markerar Kvarnängen och det ljusgröna är resten av arboretets olika delar.

Hela Baggbölearboretet är 16 ha stort och innehåller flera km av stigar och trappor; en underbar miljö för promenader och utflykter antingen man har ett specialintresse av träd eller inte. Men ett arboretum är en trädsamling så det finns givetvis också mängder av träd att titta på.

Till dags dato (2020) har ca 3000 träd och buskar planterats och de fördelar sig på nästan 400 olika taxa (arter, underarter mm) från norra halvklotets alla hörn. Här kan du under några timmars vandring ta dig runt jorden utan att lämna Baggböle.

Du hittar broschyrer och mer information om arboretet på den stora

anslagstavlan du passerade på väg ut hit.

 

Kvarnängen är en del av arboretet som skiljer sig mycket från övriga delar. För att markera detta har området också fått behålla ett historiskt namn på platsen, vilket antyder att det legat kvarnar här en gång i tiden.

En principiellt viktig skillnad mellan Kvarnängen och de övriga delarna av arboretet är att vi här även visar upp så kallade kultivarer, d.v.s. sorter som är förädlade och/eller utvalda för sina avvikande egenskapers skull.

Det kan röra sig om röd- eller gul-barriga granar eller rödbladiga björkar och lönnar

  1. I Kvarnängen visar vi alltså gärna upp avvikande individer, mutationer, från de vanligaste arterna; medan vi i övriga delar av arboretet, de så kallade ”världsdelarna”, vill visa upp träden på ett sätt som de normalt skulle möta en betraktare på plats och ställe där de hör hemma.

Tonvikten är här på att det skall vara vackert varför det är gott om arter med riklig blomning, som till exempel samlingen av asiatiska aplar i apellunden.

Ytterligare en stor skillnad mellan Kvarnängen och övriga delar av arboretet ligger i skötseln, då vi försöker att sköta Kvarnängen ungefär som en traditionell parkanläggning, med gräsklippning och ogräsrensning.

 

Stiftelsen Arboretum Norr bildades 1984 genom ett samarbete mellan Umeå kommun, SLU och Umeå universitet, i syfte att förvalta och utveckla arboretet, som då höll på att anläggas här i Baggböle.

Utöver förvaltandet av denna och ett par mindre trädsamlingar är målet för verksamheten dels att hitta och testa arter och sorter som kan användas i norrländsk odling, dels att sprida kunskap om träd och buskar till studenter och en intresserad allmänhet.

Stiftelsen äger inget eget kapital utöver trädsamlingarna, varför vi är helt beroende av ekonomiskt stöd från våra stiftelse-bildare och andra intressenter. Även från privatpersoner inkommer ekonomiska bidrag. För detta, samt för praktisk hjälp från vår vänförening och andra, är vi mycket tacksamma. Bidrag till verksamheten mottages tacksamt på stiftelsens Swish: 123 132 37 73 . Man kan också gå med i vår vänförening både som aktiv och stödjande. Mer info om stiftelsen och stöd till oss finns på www.arboretumnorr.se

 

I Kvarnängens parklandskap finns det massor av bänkar och sittplatser i en miljö där planteringarna främst görs för att framhäva trädens och buskarnas skönhet. Denna del är tänkt att fungera lite som ett skyltfönster för de andra delarna i arboretet så här hittar du det bästa arboretet har att erbjuda. Kanske platsen för din nästa utflykt?

Hängmattorna invid älvstigen är en plats i Kvarnängen där man kan stanna upp och filosofera en stund. Du hittar dem på stranden 50 m bort i skyltens riktning.

Den Storbladiga katsuran, Cercidiphyllum magnificum från Japan är en av många spännande trädarter som du finner i Kvarnängen.