På Lövön bosatte sig de första bofasta människorna i Lövö by i slutet av 1700-talet. Lövön har sedan äldre tider nyttjats som fäbodställe av vissa hemman i Röbäck, Väster- och Östertegs byar.

Den naturliga leden för samfärdseln med Umeå stad var från början älven. Redan år 1862 inledde en propellerdriven ångbåt, ”Phoenix” på 10 hk, regelbunden gods- och passagerartrafik mellan staden och skärgårdens lastageplatser och hamnar. Därefter tillkom ångbåtarna Duncker, Augusta, Döbeln och Svanen.

De uppehöll skytteltrafik långt in på 1900-talet och 1935 gjorde Duncker sin sista tur. När trafiken var som intensivast gick båtarna sträckan Holmsund-Umeå åtta gånger dagligen.

Vackra sommardagar gjordes även lustturer till Bredskär eller Obbola by. Turerna gick från Djupvikskajen och bryggorna vid Obbola, Degernäs, Sand, Ängsbacka och lasarettet angjordes på väg mot inre hamnen i Umeå. Återresa samma tur.

Båtarna var vitmålade och hade salonger under huvuddäcket och ett övre däck under tak.
Redan tidigt blev det problem för sjöfarten i älven p g a slam som grundade upp älven, vilket medförde att fartyg som gick djupare än ca 2.7 meter (nio fot) inte kunde ta sig upp till Umeå.

Någon muddring blev aldrig av. 1919 köpte Umeå stad Vedkastudden söder om Holmsunds kyrka och nio år senare tillkom Stormskär och i det området växte uthamnen och blev 1957 huvudhamn för Umeå.

Den första industriarbetsplatsen i Holmsund var lastageplatsen där sågverksprodukter från Baggböle sågverk tvättades, staplades och stuvades i segelfartygen på redden för transport utomlands. Lastageplatsen anlades på Småholmarna med en djup och skyddad anrikningsplats.

När James Dickson & Co år 1840 köpte Baggböle sågverk inleddes stordrift av sågade stockar. Hela 150 000 sågade stockar producerades årligen. Det försågade timret samlades i en vattenränna och flöt ner till Klockarböle för flottläggning. Flottarna fraktades sedan ner till uppläggningsplatsen vid Småholmssundet. Innan stapelläggning måste virket tvättas, eftersom det fastnat sand, slam och annat. Speciella ”skurmadamer” anställdes för denna tvättning.

Sandviks ångsåg

Sandviks ångsåg blev först med ett sågverk i skärgården och i den äldsta sågverksbyggnaden uppfördes 1857. Timret flottades i Sävarån, buntades i Skeppsvik och bogserades till Sandvik. Lövöviken blev upplagsplatsen för det flottade timret och lastageplatsen var Djupvik.
Sandviks ångsåg övertogs av Kempekoncernen (Mo & Domsjö AB) som höjde kapaciteten rejält. Men konkurrensen från hela landet medförde att Mo & Domsjö lade ner sågverket i Sandvik 1938. Sågen drevs senare i form av legosågning utförd av Assi som hyrde sågverket i fem år. Från 1944 tog Holmsunds AB hand om sågverket. Assi och Domänverket fortsatte legosågningen och 1946 tecknades ett kontrakt på tio år. Sandvikssågen drevs fram till 1962.

Holmsunds ångsåg

Dickson & Co fortsatte sin flottning av sågat virke från Baggböle till lastageplatsen i Holmsund. Men efterhand visade det sig att virket trots tvättning tog skada av sjötransporten och hade svårt att stå sig i konkurrensen. Firman beslutade att flytta driften till Holmsund och slippa virkesflottningen. En såg med hyvleri byggdes och stod klar 1885. Men sågen i Baggböle lades inte ner, eftersom det visade sig att de s k ”lappmarksprivilegierna” för uttag av skog från kronans mark inte kunde tillämpas för nybygget i Holmsund. Driften i Baggböle fortsatte därför till slutet av 1880-talet. Brädgården i Holmsund låg mitt emot Holmen på fastlandet.

Dickson & Co sålde 1896 alla anläggningar i Västerbotten till Gustav Peter Braathen, som placerade dessa tillgångar i det nybildade Holmsunds AB. Holmsunds AB blev sedan ett av de många skogsföretag som kom på obestånd under 1920-talet och kom att uppgå i det 1929 bildade SCA.

Holmsunds sågverk är idag ett av SCA Timbers nio sågverk och har drygt ett 40-tal anställda i Holmsund. Kapacitet sågad kubikmeter är 100 000.

Under det expansiva 40-talet påbörjades tillverkning av lamellgolvbrädan, parketten. På slitytan består den av ek, bok eller alm och i stommen norrländskt virkesavfall.

1967 invigdes en ny modern parkettfabrik, men den lades ner 1972. Golvtillverkningen fortsatte dock i Holmsund med plastgolv.

Armstrong World Industries AB har sedan 1949 tillverkat plastgolv och sedan 1997 i Holmsund. I september 2010 meddelade dock företaget att man lägger ned företaget i Holmsund.

Skärgårdsbåten Duncker gick på Umeälven 1879-1935

Holmsunds sågverk på 1950-talet

Stabbläggaren. 2:a årsklassen vid Umeå ABF:s konstskola. 1981. Foto: Lars Beckman