Karta+Landshovdingebost

Kartbild från 1775

Kartan utvisar kartbild från 1775 med hus och annat utlagda på modern karta.
Till detta har lagts in intressanta byggnader och platser från kartor av Västerhiske från år 1693 till och med år 1812.

Nr Bygggnad/Plats

1693
1 Hamnen, avser den s k Kyrkhamnen
2 Byggnadssymbol
3 Byggnadssymbol

1710
4 Lagmanshemmanets gamla gårdstomt
5 Byggnad, lagmanshemmanet

1712
6 Lantmätare Peter Häggströms gårdsymbol

1737
7 Renterij som hussymbol
8 Canselij som hussymbol
9 Baron och landshövdingeboställe som hussymbol
10 Kryddgård
11 Kryddgård
12a Cammererarens gård ( 1735)

1773
12 En fyrbyggnad
13 Cancelliet
14 Landshövdingebostället med byggnader t o m nr 18
15
16
17
18
19 Smedja
20 Badstuga
21 Kryddgård

1775
22 Lantränteriet
23 Landshövdingesätet Gran
24 Kryddgården under landshövdingesätet
25 Landshövdingeboställets åker och åkerslätt
26 En fyrbyggnad
1812
27 Ladugårdshemmanet Gran, landshövding Gustaf Edelstam
28 Byggnad
29 Färjestad (färjeställe) med byggnad
30 Odling i Hamngärdet
31 Gammal åker i kryddgården
32 Egen odling i kryddgården

Lars Beckman, 2009