Fågeltornet på Gran

Du når fågeltornet på Gran från Häradsvägen mellan Lundåkern och Backens kyrka genom att följa Älvtået ned mot älven eller genom att ta Cammererarens gångväg. Fågeltornet har tillgänglighetsanpassats och är en fin utsiktsplats för fågelstudier och för att njuta av Umeälvens landskap med fågelsång, vatten och grönska.

Här finns informationsskyltar om Umeälvens dalgång, Häradsvägens fåglar och Umeälvens sångfåglar.

Läs mer om fåglarna