Lyssna:

Läs:

Baggböle Herrgård

Baggböle herrgård uppfördes av James Dickson & Co 1846 som bostad till förvaltaren av Baggböle sågverk. Den invigdes 1847 och ritades av komminister Johan Anders Linder.

Herrgården timrades upp i en och en halvvåning med slät liggande panel under ett sadeltak. Fasaderna är komponerade enligt tidens empirstil med mittfronterna burna av doriska pilastrar. Den släta brädpanelen målades med ljus linoljefärg. Andra antika motiv utgör de rundade lunettfönstren.

Under 1900-talets första halvsekel beboddes herrgården av föreståndaren för Baggböle kraftverk till 1958, då Stornorrfors kraftverk stod färdigt.

1968 skänkte SCA huvudbyggnaden med 34 000 kvm tomtmark till Umeå missionsförsamling. Baggböle herrgård blev byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen 1968.

 

Baggböleri

Baggböleri var ursprungligen ett uttryck för att olovligt avverka av staten, Kronan, ägd skog, något som James Dickson & Co i Göteborg, ägare till Baggböle sågverk i Västerbotten anklagades för. Företaget fälldes i tingsrätten, men friades senare i hovrätten.

Målet väckte stor uppmärksamhet och den friande domen ledde senare till en skärpning av lagen.

Senare har betydelsen även kommit att omfatta andra former av tvivelaktig verksamhet inom skogsnäringen, särskilt anklagelser om skogsskövling, och påståenden om att skogsbolagen med ohederliga affärsmetoder och till underpriser köpte privata skogsfastigheter eller timmer.

811

I en övergiven turbinsump rakt under plattformen du står på finns ett spännande konstverk som heter 811, men kallas i folkmun för Buddha.

Där speglar sig numera en mediterande konstnär i den svarta vattenytan. Skenet från en strålkastare reflekteras i lätta krusningar som blir till ett vågspel mot salens sargade väggar bakom den orangeglödande figuren.

Det fasta förflyktigas, botten tycks försvinna och beredskapen osäkras. Utifrån hörs de överblivna vattenmassorna från kraftverksdammen en bit uppströms passera på väg mot havet.

Bli ”uppringd” och lyssna till konstnärens egna tankar bakom verket

 

Mer information om Baggböle (och mycket annat) hittar du på vår hemsida: umealvdal.se