1 Broparken

2 Gamla bron

3 Körsbärsdalen med lekpark

4 Böle strandpark med naturstig

5 Bölesholmarna

6 Böle överstelöjtnantboställe

7 Gamla bryggeriet

8 Tegsbron

9 Varvsparken

10 Kyrkbron

11 Öbron

12 Hälsokälla

13 Naturreservatet Ängsbacka

14 Naturreservatet Södra Degernässlätten – Sundet

15 Naturreservatet Storavan

16 Naturreservatet Västernabben

17 Kolerakyrkogård

18 Strömbäcks glasbruk

19 Multipark

20 Obbola kyrka

21 Fornstigen

22 Gamla salteriet, fiskförädling och gårdsbutik

23 Struktur 88-JL-23. Konstverk av Takashi Naraha

24 Kolerakyrkogård

25 Utsiktsplats med grillplats

26 Skeppskyrkogård

27 Hoppramp och Dykdalb

28 Sågverksmuseum

29 Holmsunds kyrka

30 Storsjöhallen med friskvårdsanläggning och

konstverket The race is over av Assa Kauppi

31 Utsiktsplats med högt torn

32 Naturreservat

33 Skylt med information om järnvägsbron till Storsandskär

34 Skylt med information om Gimonäs tegelbruk

35 Fabriken

36 Line of thoughts. Kosntverk av Tony Cragg

37 Rhysome 11. Konstverk av Antony Gormley

38 Öbacka strandpark

39 Öbackaparken (öst)

40 Östra station med konstverket A moment without home av

Knutte Wester (inomhus Östra station)

41 Ramble and Roam. Konstverk av Astrid Sylwan

42 Odelman. Konstverk av Bård Breivik

43 Öbackaparken (väst)

44 2×3 Cube. Konstverk av Cristos Gianakos

45 Skin 4. Konstverk av Mehmet Aliuysal

46 Konstnärligt campus (Umeå universitet med konsthögskola,

arkitekthögskola, designhögskola, bildmuseum)

47 The Umeå Nebula. Konstverk av Jone Kvie (i designhögskolans

foajé)

48 Residensparken

49 Döbelns park

50 Årstidernas Park med konstverket Constructing a

New World av Jacob Dahlgren

51 Vänortsparken med konstverket Tellus av Ante Dahlstedt

52 Hantverk. Konstverk av David Wretling

53 Rådhusparken

54 Rådhustorget

55Väven (Umeå stadsbibliotek, Umeå kommuns konstenhet,

Kvinnohistoriskt museum, Folkets bio, konstutställningar mm)

56 Apollon 350. Konstverk av Jörgen Nilsson

57 Skateparken, Sparken

58 Don´t complain. Konstverk av Eva Hertov och Moa Karlsson

= Rast- och/eller grillplats

= Informationstavla/informationsskylt

  1. = Gräns för naturreservat/fågelskyddsområde