Projektbeskrivning

Läs mer om konstverket på Konstvägen sju älvars webbplats