Project Description

En japansk mossträdgård är ett unikt Umeå2014-projekt som drivs av Svensk Form Västerbotten i nära samverkan med Umeå kommun.
Projektet finansieras av Komatsu City, EU japan fest committee och Umeå2014.
Den japanska mossträdgården har anor sedan mer än tusen år tillbaka. Projektet The Forest of Wisdom i Komatsu är ett inspirerande exempel på hur vördnad för naturen, utvecklande av kulturen och ett modernt näringsliv kan samverka framgångsrikt.
I namnet för mossträdgården i Umeå betonas vänskapen mellan städerna:
”Umeå – Komatsu friendship MOSSGARDEN”.
Till mossträdgården i Umeå har två designers, John Astbury och Kyuhyung Cho, formgett bänkar som poetiskt och praktiskt tolkar begreppet vila och tidlöshet.

Installation av mossträdgården utgjorde en del av blomsterfestivalen Bloom 2014. Under ledning av den japanske mossträdgårdsmästaren Taka Yuhi, byggde parkarbetare från Umeå kommun tillsammans med 10 japanska trädgårdsdesigners upp ett miniatyrlandskap av mossa vid Umeälven strand. Det resulterade i en japansk mossträdgård med svenska influenser. I mossträdgårdens möte med den frodiga strandskogen på Bölesholmarna skapades en plats för lugn och stillhet, en plats att fascineras av naturens mångfald.

Utveckling av mossträdgården

Kommunen har under 2016 genomfört flera åtgärder för att utveckla parken. Några exempel är ett staket av bambu som ramar in mossträdgården, ny mossa har tillkommit och en bänk har monterats.