Projektbeskrivning

holma Utsiktsplats vid Österfjärden