Project Description

Sångsvanracet
Ca 6000 var det våren 2017

Blå kärrhök
Västerbottens landskapsfågel.

Knölsvan med ungar

Storspov.
Västerbottens landskapsdjur.

Frömutad nötväcka

Björktrast

Häradsvägens fåglar

Prästsjöns fåglar