Lyssna

 

Läs

Du befinner dig i Arboretum Norr, i hjärtat av vårt huvudarboretum i Baggböle, och nedanför dina fötter breder vår Japanska trädgård ut sig.

Där har vi samlat många av våra japanska träd och buskar i en anläggning som är inspirerad av traditionell japansk trädgårdskonst. I dagsläget hittar du här närmare 100 planterade träd och buskar som alla växer i Japan.

I den gamla turbinhallen, vars tak du nu står på, finns Fredrik Wretmans spännande konstverk 8’11, i folkmun kallad ”Buddhan i Baggböle”. Även om installationen inte egentligen föreställer en Buddha, så var det den som inspirerade oss till att starta projektet Japanska Trädgården på den outnyttjade ytan framför turbinhallen.

Trä och sten, den japanska trädgårdskonstens traditionella byggstenar, har vi hämtat på platsen, i ett försök att skapa en både spännande och rogivande miljö bland våra japanska arter. Så kom gärna ned för att ta en närmare titt på vackra och spännande träd och buskar eller bara för att sitta ned och meditera en stund.

På lägeskartan här ovan markerar den röda pricken denna skylts plats, det mörkgröna området markerar Japanska Trädgården och det ljusgröna är resten av arboretets olika delar. Mer information om de senare finns på den stora anslagstavlan du passerade på väg ut hit.

Mer information om Japanska trädgården och en karta över arterna vi planterat där hittar du vid entrén (portalen) in dit.

Välkommen ned

 

 

Baggbölearboretet drivs och förval-tas av Stiftelsen Arboretum Norr, som bildades 1984 genom ett samarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Målet för verksamheten är att hitta och testa träd som kan användas i norrländsk odling och att sprida kunskap om dessa till studenter och allmänheten.

Stiftelsen äger inget eget kapital utöver trädsamlingarna, varför vi är helt beroende av ekonomiskt stöd från våra stiftelsebildare, andra intressenter och även från privatpersoner. För detta, samt för praktisk hjälp från vår vänförening och andra, är vi mycket tacksamma.

Bidrag mottas tacksamt på Swish: 123 132 37 73. Man kan också gå med i vår vänförening, Arboretum Norrs vänner, både som aktiv och stödjande medlem. Mer information finns på den stora anslagstavlan och på vår hemsida arboretumnorr.se.