Project Description

Den svarta bågformade skulpturen i diabas som står på Holmen, en ö mellan Holmsund och Obbola, är gjord av den japanske konstnären Takashi Naraha. Genom att klyva ett stort stenblock i bitar, utesluta vissa partier och därefter sätta ihop bitarna igen har han skapat en skulptur, som gestaltar både rymd och materia. Konstverkets osynliga del är lika viktig som den synliga.

Takashi Narahas arbetssätt är färgat av österländsk filosofi. Han betraktar länge stenblockt, söker dess individuella genart, dess inre form, för att ”locka fram den gömda gudomlighet som finns där inne”. Det handlar om att lösgöra ki, stenens energi, och gestalta den inneboende formen. Utförandet genomförs därefter genom kilning, sågning och slipning. Uttrycket förstärks genom råa ytor som ställs mot blankpolerade.

Takashi Naraha har inspirerat och påverkat många nordiska skulptörer och hans konst är besläktad med de mest framstående japanska 1900-tals skulptörerna, Isamu Noguchi och Nobou Sekine.

Takashi Naraha deltog i ett internationellt symposium i Skåne när han var 35 år, blev förälskad i den svarta diabasen i Göingetrakten och bestämde sig för att stanna. Idag är han svensk medborgare, internationellt uppmärksammad, får stora offentliga uppdrag och pendlar mellan Skåne och Bretagne, där de franska diabasbrotten finns.