Protokoll 2019-05-16

Protokoll 2019-05-16 Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång Plats och tid: 2019-05-16 kl. 13.00-14.30 Hotell Björken Närvarande Beslutande: Christer Paulsson, ordf Göran Andersson