Carl von Linné besöker landshövding Jacob Grundel 1732

Carl von Linné

Landshövding Jacob Grundel
Under Linnés lappländska resa besökte han en sommardag 1732 landshövdingen baron Jacob Grundel:
” Jag hälsade på landshövdingen baron Grundel, vilken undfick (tog emot) mig helt och väl och är ett mönster av fromhet. Han viste och sade mig åtskilliga kuriösa saker.
Uti sin bur hade han några Loxias (korsnäbbar) eller conirosores( kägelrivare), vilka åto conos abietis (grankottar) perfekt, tog dem med munnen, höll dem med fötterna, tog ut frön med sin korsnäbb. Utanför fönstret såg jag i kärret en gulärla och svalor. Han hade också haft snösparvar, vilka i Frankrike ofta säljs för en dukat, men i Skåne även fås. Brushane haver i år funnits nog.

Snösparv. Foto: A-M Iseklint
Han viste mig skinn av rävar, blåaktiga, svarta, korsrävar, gula, men på skuldrorna och länden vid ryggen går svart. Järv hade han nyligen skickat levande till Kungen, utter hade han fått så tam, att då han velat haft honom neder i sjön, då isvak höggs, ville han det inte, ej heller äta levande fisk.
Uti sin trädgård viste han mig molla , sallat, kål (vitkål mognar här inte gärna, riddarkål mår här väl), Nasturt (möjligen trädgårdskrasse), Barbarea (möjligen sommargyllen), Cochlear (pepparrot), Portulaca (portlak), Crespinus (berberis), Sambucus (fläder), Opulus (skogsolvon), Syringa (syrèn), Cucumis (gurka), Aqvilegia (akleja), Cepa (rödlök), piplök, gräslök, Caryophyll.barbat (bortsnejlika), Grossularia (krusbär), Ribes (vinbär).

Borstnejlika
Potatis bliver här ej större än vallmo, tobak låter med största möda i bästa år driva sig till frö.
Phaseolus pumila ( krypböna) växer bra, men scandens aldrig. Faba (åkerböna) även, Pisum (ärter) låter ej mognas, Rosa, Malus, Pyrus, Prunus non crescunt, licet cult cine summa difficulate ( rosor, äpple, päron, fågelbär, växa ej vilda men låta sig odlas utan större svårighet). Radicula (någon krasse), Sinapi ( senap), Raphanus ruat. et hort ( åkerättika respektive rädisa och rättika). Ärter skallösa, optime.

Förutom ovannämnda piplök, gräslök, Barbarea , Aqvilegia, Ptarmica (nysört), Lychnis coron.( någon rosenbuske), Cochlearia, Ribes Grossularia, Crespinus ( stickelbär, krusbär), Rosa sylv.( körsbär, äpple ( egentligen fruktträd) ), fågelbär, Levisticum ( libbsticka).

Piplök
Kornet begynte nu spritta upp, men på några ställen ej sått ut.

Kuriöst var det Landshövdingen mig berättade om leran i sandbackarna, att hon luna crescente ( då månen är i ny) utgjutes och decrescente (månen i nedan) indrages, så att om man graver crescente, får man ler, men decrescente sand.

Chasmata ( norrsken) synas om dagen, refererade Landshövdingen, och att de även om dagen skurrade ( rörde sig snabbt) för molnen på lika vis, än utvidgades, än hopdrogs etc.

Nere vid stranden fann jag en Ephemera cauda biseta ( bäckslända).”

Källa: Carl Linnaeus Lapplands resa 1732.