Lyssna

Läs

Baggböleforsen

Umeälvens forsar användes tidigt som en­ergikällor. Redan på 1790-talet fanns planer på att utnyttja Baggböleforsen för att driva ett sågverk, men först 1819 fick det tilltänk­ta verket sina privilegier av Kammarkolle­giet.

Bakom projektet stod ett par köpmän från Umeå samt grosshandelsfirman Joh. Wikner & Co i Härnösand. Sågverket utrus­tades med fyra sågramar. Verksamheten fick dock ingen större omfattning förrän såg­verket omkring 1840 såldes till Göteborgs­firman James Dickson & Co.

Baggböle sågverk var sedan i drift fram till omkring 1897, då det ersattes av Holmsunds ångsåg.

Efter nedläggningen av Baggböle såg­verk planerade Holmsunds AB att anlägga ett träsliperi vid Baggböleforsen. Detta blev inte av, utan i stället anlades en sulfatfa­brik i Obbola vid älvmynningen.

Den nya fabriken kom ändå att drivas av Baggböleforsen genom att Holmsunds AB 1916 anlade ett vattenkraftverk där, mitt emot det 1899 tillkomna Klabböle kraftverk.

Nästan all producerad ström, 1 200 häst­krafter, överfördes till Obbola genom en högspänningsledning. Kraftverket köptes 1947 av Umeå stad och lades ned 1958.

Idag regleras vattennivån i forsen genom Stornorrfors kraftverk.

Fiske

Det är inte tillåtet att fiska i Baggbölefor­sen. Enskilda bybor har dock rätt att fiska i forsen.

 

Mer information om Baggböle (och mycket annat) hittar du på vår hemsida: umealvdal.se