Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång
Utgångspunkt för fortsatta diskussioner 

Plats och Tid: 2019-03-19Hotel Björken kl 13.00 – 16.00

Närvarande:
För Stiftelsen
Christer Paulsson, ordf
Lennart Johansson, vice ordf
Jenny Ferry
Göran Andersson
Björn Olsson
Ulf Säfsten

Övriga närvarande
Roland Nordbäck
Ingalill Bengtsson

Ordföranden hälsade välkommen till dagens workshop.

Jenny Ferry informerade om målgrupper och vilka kanaler som finns att tillgå för att nå ut till allmänheten. Se bilaga.

Förslag till aktiviteter under verksamhetsåret.

Skräprensning efter älvstranden
När: ?
Vilka: Frivilliga boende i t ex Villanäs
Ansvar: ?

Ume älvdals roll
Plock- och skyddsutrustning
Säckar
Transport för bortforsling av skräp
Samarbetspartners: Vakin, Gata & Park, Ragnsells, IL Retur, Media

Laxhoppet och Laxtrappan
Tid:?
Samarbetspartners: Vattenfall och Umeå kommun.
Ansvarig: Förhoppningsvis Erik Forsgren.
Skyltning?

Umeälvens fiskeområden
Göran Andersson och Ulf  Säfsten får i uppdrag att utveckla i idéer att utveckla projekt om fisket.
Metartävling i Umeälven
Samarbetspartners: Blå Knuten och Blixt Sport

Tillgänglighetsfrågor från Sörforsbron till Soldattorpen
Ulf kontaktar byaföreningarna

Små utflyktsmål
Presentationer av exempelvis Energicentrum och  nättingfisket

Bloggstafett
När
Var  Hur

Aktiviteter på älven Umeå flyter

Cykeltävling ?

Begreppet Ume älvdal. Presentationer av Ume älvdal

Representation vid event

Arrangera utflykter

Nya tavlan i Holmsund och ljugarbänken.
Arbetet är påbörjat i samarbete med Lions, (S)-föreningen Holmsund m fl.

Mediaansvarig (Roland Norbäck och Jenny Ferry)

Tänkbara samverkanspartners
Umbygda
Naturskolan
Ornitologerna
STF
Umeå Fotoklubb

Övrigt: Jenny Ferry lyfter frågan om ett ”kajakhotell”.

Nästa sammanträde: 2019-04-12 kl. 13.00, Hotell Björken

Christer Paulsson                        Ingalill Bengtsson