Projektbeskrivning

Kulturhuvudstadsårets ambitioner och verksamheter fortsätter även efter 2014.