Holmsund och Obbola

Du är här:/Holmsund och Obbola
Holmsund och Obbola2018-11-19T23:56:21+00:00

Project Description

The race is over (Storsjöhallen Holmsund)Konstnär Assa Kauppi.
Med skulpturgruppen uttrycker Kauppi en oro över ett accelererande konkurrenssamhälle och vad det gör med
människan och framförallt barnen. De sju simmarna på sina startpallar gestaltar de olika förutsättningar vi föds
med.

Dykdalb, förtöjningsanordning i hamnbassäng, bestående av flera upptill  sammanbundna i botten neddrivna pålar.

Dykdalben användes inom flottningen som fästpunkt för bommar.

Ordet enligt vanlig mening bildat efter nederländska ”hertigen av Alba”, som lär ha använt sådana förtöjningsanordningar för de holländska kanalerna.

Dykdalben här ska symbolisera samarbetet och sammanhållningen mellan Holmsund och Obbola och vara en påminnelse om träets och flottningens betydelse för kommundelen.

Plats Nord 63 grader 40,8 minuter Ost 20 grader 20,6 minuter
Längst ut i hamnen i Holmsund, där havet möter land och där Konstvägen Sju älvar börjar eller slutar, står Mats Caldeborgs bur av galvaniserat järn.

Stabbläggaren. 2:a årsklassen vid Umeå ABF:s konstskola. 1981. Foto: Lars Beckman