Umedalen

Du är här://Umedalen
Umedalen 2018-02-15T15:48:06+00:00

Besöksmål & sevärdheter

Umedalens Hospital

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Historia & kuriosa

År 1930 upprättades en avstyckningsplan för delar av Kyrkobordet och Kyrkplatsen som fastställdes 1931. Planen hade samband med det då planerade Umedalens sjukhus

Riksdagen hade 1929 fattat beslut om anläggandet av Umedalens hospital. Detta efter en långdragen kamp mellan flera kustkommuner om vem som skulle få sjukhuset.
Umeå vann kampen och sjukhuset förlades på tidigare obebyggd mark norr om det gamla Österbacken och den på 1920-talet anlagda förlängningen av Backenvägen.
Umedalens hospital eller Umedalens sjukhus som det senare kallades invigdes 1934.

Som mest fanns det ca 1000 patienter och ca 800 togs in från andra norrländska sjukhus. Området fungerade som en i stort sett självförsörjande enhet med bl a trädgårdsmästare, skomakeri och korgmakeri.

Umedalens sjukhus bestod av 22 byggnader och kan beskrivas som ett paviljongsystem med kulvertar och byggnaderna fick en prägel av klassicism, barock och nationalromantik.

Under 1980-talet rasade debatten kring psykvårdens dåvarande form och sjukhuset lades ner 1986 och den psykiatriska enheten flyttades 1996 till Norrlands Universitetssjukhus (NUS).

Balticgruppen köpte hela sjukhusområdet med ett tjugotal byggnader. Idag nyttjas delar av anläggningen bl a för vårdcentral, förskola, grundskola, rep- och föreningslokaler samt galleri.
På området finns också Umedalens skulpturpark och rekreationsanläggningen IKSU spa.

Är du sen sugen på fika eller lunch så finns det välrennomerade Bistro Le Garage alldeles i närheten.

Runt sjukhusområdet har bostadsområdet Umedalen uppförts.