Kåddis

Du är här://Kåddis
Kåddis 2018-01-22T13:31:12+00:00

Kåddis by har belagts i historiska källor redan år 1324, då en viss Johannes med hustru Cecilia skänkte ett hemman i Kåddis till Uppsala domkyrka, mot villkor att ärkebiskopen gottgjorde Cecilias bror Jerud i Hiske för hans arvsanspråk. 1346 bytte Könik Skarlakan till sig egendomen mot jord han ärvt i Uppland.

Den medeltida bebyggelsen var belägen söder om den nuvarande byn . År 1543 fanns fem bönder i byn och 1750 lika många. Vid laga skiftet 1846-47 fanns sju gårdar i byn. Vid byn fanns tre fasta fiskebyggnader.

Under senare delen av 1800- talet expanderade byns bebyggelse och under 1900- talet har fler bostadshus, såsom egnahem och villor tillkommit. Denna bebyggelse återfinns insprängd i den glesa gårdsraden norr om landsvägen. På 1960- och 1970- talen tillkom ett villakvarter i närheten av Bjurstorpet vid Baggbölegränsen.

Länsstyrelsen har klassat Kåddis by som riksintresse för kulturmiljövården.

Hitta hit

Här ligger också en av Umeås välfrekventerade fågellokaler, Prästsjön. (Se vinjettbilden)