Gubböle

Du är här://Gubböle
Gubböle 2018-01-22T13:31:12+00:00

Gubböle präglas av den vågiga bergkullterrängen och med en höjd på 100-120 meter över havet. Det variationsrika landskapet utgörs av berg, kullar, sänkor och slättområden. Åkermarken ligger söder om byvägen och bebyggelsen består av två områden vid den gamla Vännäsvägen/sockenvägen/byvägen.

Det äldsta byområdet, mellan Ilbäcken och Gubbölebäcken/Kvarnbäcken har en bevarad jordbrukskaraktär, medan förtätning skett under 1900-talet i det nyare området. Ordet böle i Gubböle betyder boplats/boställe. Gubb härrör troligen från ett egennamn, Gudbjörn.

Under 1800-talet fanns som mest 13 skvaltkvarnar i Kvarnbäcken/Gubbölebäcken. I Pehr Stenbergs Umebeskrivning kan man läsa om Gubbölebäcken och kvarnarna. Under 1800-talet hade Dickson & Co en grovbladig såg längst ner i bäcken vid älven. Idag finns en led, Kvarnbäcksleden, där man kan promenera runt Kvarnbäcken och dess omgivningar.

I början av 1800-talet hade byn 4 gårdar och omkring 1850-talet fanns det sju gårdar i byn. Numera finns 32 fastigheter i Gubböle.

Västerbottens museum har i sin inventering från 1982 avgränsat två områden med vissa byggnader i Gubböle som särskilt skyddsvärda ur kulturmiljösynpunkt.

Område 1 avgränsas i öster av Gubbölebäcken och i väster av Ilbäcken samt i söder av Umeälven. Det sträcker sig norrut över järnvägen och ett stycke norr om E 12. Byns äldsta kärna ligger i detta område. Bevarandeförslaget upptar fastigheten Gubböle 1:19 med den fina gårdsbildningen av glest fyrbyggd typ.

Område 2 omfattar ett parti kring den gamla byvägen, ett stycke öster om den gamla byn. Det avgränsas i söder av järnvägen. Under hela 1900-talet har nybebyggelse tillkommit, vilket ger en blandad bebyggelsebild.

Besöksmål & sevärdheter

Historia & kuriosa

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Historia & kuriosa