Kronologi Grubbe 1. Landshövdingar

Du är här:///Kronologi Grubbe 1. Landshövdingar
Kronologi Grubbe 1. Landshövdingar 2016-11-14T16:43:18+00:00

Jacob Grundel (1657- 1737) Bodde på Gran 1721-1733

Gabriel Gyllengrip 1733-1753

Nils Bergström (1708-1796) Tf landsh. ?

Olof Leijonstedt (1691-1759) 1757-1759

Erland Lagerbohm ( 1695-1769) ?

Johan Funck ( 1703- 1773) 1760-1762

Martin Ehrensvahn (1714 -1765 ) 1763-1765

Olof Malmerfeldt ( 1693-1771 ) 1766-1769

Magnus Adolf von Kothen (1704-1775) 1770-1775

Georg Gustaf Wrangel (1728-1795) ?

Johan Gustaf af Donner (1730- 1808 ) 1794-1796

Pehr Adam Stromberg (1751-1838) 1798-1812

Gustaf Fahlander- Edelstam ( 1764- 1825) 1813-1817

Georg Lars af Schmidt ( 1771-1842) 1818-1834

Pehr Adam Stromberg
Källor: Mantalslängder och husförhörslängder, Umeå Socken.

Noterbart är att det framgår ur mantalslängderna att landshövdingarna, efter det att residenset
hade flyttats till staden före 1780, är skattskrivna i Umeå stad och att de var fria efter adliga privilegier.

Ett exempel från en mantalslängd är följande utdrag:

Mantalslängd Grubbe nr 1, år 1802 : (marginalanteckning)

Landshövdingen Pehr Adam Stromberg
Fru friherrinnan
2 fröknar
2 mademoiseller
1 jungfru
1 kokerska
1 kusk
1 laqueji
5 gårdsdrängar
5 pigor

Dessutom står i marginalen för Pehr Adam Stromberg :
….2 med sidentyg, nembligen Baron och Landshövdingen,
Fru Friherrinnan. Fröknarna och mademoiselle Lampa bära hvar
sitt Guld Uhr. Meublerade rum.