Baggböle

Du är här://Baggböle
Baggböle2018-09-05T13:23:37+00:00

Området omfattar den medeltida byn Baggböles två delar. Den östra närmast Umedalen och den västra i anslutning till Baggböle Herrgård med omgivningar (ca 10 km från Umeå centrum).

Vidare når området ner mot Umeälven och sträcker sig här västerut längs Arboretum Norr och österut till Baggböleören.

Ett flertal sevärdheter kan besökas och informationstavlor och skyltar finns uppsatta.

Hitta hit

Du kan ta dig till detta besöksområde med bil från E12, från Sockenvägen, längs älvens gång- och cykelvägar samt från Notvarpsbron från Umeå Energicentrum i Klabböle.

Du kan även rasta och grilla vid olika platser längs älven och fika eller äta på herrgården.

Besöksmål & sevärdheter

Arboretum Norr

I mitten av 1970-talet drogs riktlinjerna upp för att skapa världens nordligaste trädsamling, arboretum, i byn Baggböle utanför Umeå. Idag (2016) hyser det 16 hektar stora området nästan 400 sorters träd och buskar från halvklotets alla hörn. Totalt finns ca 2400 planterade träd och buskar att se i Arboretet i Baggböle.

Detta område är ett välbesökt rekreationsområde och en källa till kunskap för studenter och en intresserad allmänhet.

Arboretets föreståndare Johnny Schimmel har skrivit boken ”Arboretet i Baggböle” – en av världens nordligaste trädsamlingar”. Med vackra bilder presenteras arboretet del för del och boken är därför idealisk både som guidebok inför besöket och som minnesbok efter besöket.

Boken kan beställas på startsidan och innehåller 120 sidor fyllda av färgbilder och information om arboretets alla sju delar samt de träd och buskar som växer där. Priset för boken är 150 kr vid direktförsäljning från kontoret och 165 kr om boken skall skickas.

Intäkterna från försäljningen hjälper till att driva arboretet.

Läs mer om arboretet.

Baggböle herrgård

Herrgården ritades 1846 i empirestil av komminister Johan Anders Linder, Umeå och stod färdig 1847. Den utgjorde förvaltarbostad för patronen vid Baggböle sågverk.

Invid herrgården uppfördes även två flygelbyggnader, två lusthus, kägelbana, en skola, tullkvarn, storhässja, ladugård och stall samt tre trädgårdar för kryddväxter och potatis.
Herrgården har ägts av Umeå Missionsförsamling sedan 1968, men är sedan 2006 i privat ägo.

Numera drivs herrgården som restaurang och kontorverksamhet.

Baggböle herrgårds hemsida .
Läs mer om herrgårdens historia.

Historia & kuriosa

Baggböle kraftverk med Buddan

År 1897 köptes Baggböle såg av Egil Unander-Scharin. Säljare var Svartviks AB och syftet med köpet var att bygga ett vattenkraftverk i Baggböleforsen. Men år 1900 köpte Holmsunds AB strand- och vattenrättigheterna på Baggbölesidan av Umeälven.

Baggböle kraftverk byggdes 1916 av Holmsunds AB och levererade elkraft till Obbolafabriken via en 22 km lång ledning på 40 000 volt.
1947 inköptes marken och kraftverket av Umeå stad. Kraftverket revs i samband med att Stornorrfors kraftverk togs i drift 1958. Det enda som återstår av kraftverket är betongfundament och sumpar. Två stora hål inne i kraftverket visar var turbinerna suttit.

I en övergiven turbinsump där det för länge sedan producerades elektrisk energi speglar sig numera en mediterande konstnär i den svarta vattenytan. Skenet från en strålkastare reflekteras i lätta krusningar som blir till ett vågspel mot salens sargade väggar bakom den orangeglödande figuren. Det fasta förflyktigas, botten tycks försvinna och beredskapen osäkras. Utifrån hörs de överblivna vattenmassorna från kraftverksdammen en bit uppströms passera på väg mot havet.

”Fjärkontrollen var sönder och jag satt i skräddarställning på golvet framför apparaten och hoppade mellan kanalerna, jag föll i en slags melankolisk koma i sorg över det mediala brusets makt. Satt dock kvar, blundande, och lät burkens sken strömma över mig. Jag brydde mig inte! Då fick jag en idé till en installation. Jag skulle gjuta av mig själv i samma ställning som jag satt, men i skumgummi! Sedan skulle jag tejpa fast en videokamera på en frigolitflotte. Inställd på rec. skulle den flyta fritt på en flod ett par kilometer. Resultatet skulle projiceras på skumgummigubben! Sagt och gjort! Videoprojektorn ställdes några meter från gubben som stod någon meter från väggen. Samtidigt som den svampiga gubben sög i sig strålarna från videofloden, så kastade den en skugga i videoprojektionen på väggen bakom. Skuggan tycktes göra den färd som videokameran hade gjort. I kontrasten mellan det vilda, okontrollerade videovattenflödet och den totalt oberörda skummgummigubben låg verkets styrka.

I Baggböle använder jag samma ”gubbe”. Men här projiceras verkliga vattenreflexioner, inte videovatten. I ljuset av 811 sitter den, oberörd, och gör skillnaden mellan det vilda och det kontrollerade tydlig!

(Installationens namn bygger på ett missförstånd i projektets början. Sju Älvar blev 711. Därför 811)”

Läs mer om Konstvägen Sju Älvar

Baggböle sågverk

Planerna på ett sågverk i Baggböleforsen i Umeälven kom att fullföljas av ett konsortium bestående av Johan Unander, Johan Vikner och Eric Nyberg, som 1813 fick privilegierna från Norrfors tvåramiga och dels Pengfors enramiga sågverk överflyttade till Baggböleforsen.

Sågen byggdes 1813-1814 vid Baggböles gamla kvarnställe.

Den nya sågen i Baggböle privilegierades för fyra ramar och en sågrätt om 2 883 träd .

1840 förvärvades sågverket av Göteborgsfirman James Dickson & Company, under vars ledning sågen kom att utvecklas till länets största industri.

Läs mer om Baggböle sågverk.